Kontakt-styrelse

Ordförande
Sanne Swahn
073 7331229

Kassör/sekreterare
Elsy Strid-Söderberg
073 8269098

Övriga ledamöter

lotta Lindhe
Helen Axelsson
Sven-Gunnar Lönn
Hans Söderberg
Eva Jansson
Jan Allard
Magnus Johansson
Thomas Gustavsson
Benny Svensson

Kontakt: kontakt@gamlebyfolkpark.se